MEGHÍVÓ

A Jane Goodall Intézet- Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közgyűlésére

Időpontja: 2019. július 1. 17:30

Helye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 2. emelet (8-as kapucsengő)

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. Az Egyesület elnökségének visszahívása és az új elnökség megválasztása
  2. Az Egyesület új alapszabályának elfogadása
  3. Az Egyesület első főtitkárának megválasztása
  4. Az Egyesület 2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

Az Egyesület 2018. évi éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a Jane Goodall Intézet weboldalán, a tervezett új alapszabály pedig itt olvasható.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlés ismételt összehívására kerül sor, mely a jelenlevők létszámától függetlenül határozatképesnek minősül.

Az ismételt közgyűlés időpontja: 2019. július 1. 18:00

helye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 2. emelet (8-as kapucsengő)

Szeretettel várjuk a Jane Goodall Intézet szavazati joggal rendelkező aktív tagjait és minden további érdeklődőt!

A Jane Goodall Intézet vezetősége

Budapest, 2019.június 23.